Web sayfamıza hoş geldiniz  | 26.02.2018 02:43:17
E-Posta | Bağlantılar | İletişim
Vizyonumuz

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1953 Yılında Küçük Esnaf ve Dernekleri adıyla kurulmuş , bilahare yapılan kanun değişiklikleriyle " Küçük " ve " Dernek " tabirinden de vazgeçilerek asli fonksiyonuna uygun tarzda ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Adıyla yeniden organize olmuştur Niğde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 28 meslek odası NESOB’a bağlı olarak çalışmaktadır.
Esnaf ve sanatkarlar ve onların oluşturduğu kurumlar, 12.yüzyıla kadar uzanan " ahilik " geleneğinin günümüze ulaşan ve halen yaşayan tarihi uzantısıdır. Ahilik geleneği, kurumlaşma, sosya güvenlik, kalite, standart, müşteri haklarına saygı, mesleği icra edenlerin eğitimi vb. bir çok  alanda halen geçerliliğini koruyan uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ahilik kültüründe yamak-.çırak-kalfa ve usta ilişkisi içinde meslek öğrenme, " ikili eğitim " veya " dual sistem " denilen çıraklık eğitimi modelinin günümüzde yaşayan en güzel örneğidir.Bunun yanı sıra toplumun ekonomik ve sosyal oluşumlarını düzenleyen bir meslek örgütüdür. 28 Mesleki Odası ile Niğde İlinin genelinde yaygın bir örgütlenmeye sahip olup tüm yöneticileri Odalarımıza kayıtlı üyeler tarafından demokratik usullerle yapılan seçimlerle iş başına gelen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.
 
NESOB’un Amacı ,  5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda belirtildiği üzere ;
 
Meslek Odaları arasında birliği temin ederek , gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak,
Genel olarak esnaf ve sanatkarların çalışmalarının meslek icabı , yerel ve ulusal yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek,
Bu hususta , her türlü tedbir ve girişimlerde bulunmak,
Esnaf ve Sanatkarları yurt içi ve uluslararası düzeyde temsil etmek
Sorunların çözümü için yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak
Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak gerekeli gerekli mesleki tedbirleri almak,
Mesleki eğitimlerini geliştirmek , ekonomik , sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla tesisler , şirketler , kurum ve kuruluşlar kurmak
Tüketici ile üretici arasında oluşabilecek sorunları çözmek,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmakla , yükümlü olmak.
NESOB Olarak bunların yanı sıra İlimizin Sosyo Ekonomik gelişimine katkı sağlamak ve İlimizdeki iş gücü kalitesini artırmak için Periyodik olarak kurslar düzenlenmekte,Yapılan projeler sonucunda Kalifiye elemanlar yetiştirilerek İşletmelerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Bu Sayfa 1681  kez görüntülendi.